-A A +A
Přihlásit

O knihovně

       Šmidingerova knihovna Strakonice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Město Strakonice. Je kulturní a vzdělávací institucí, veřejnou univerzální knihovnou, střediskem knihovnických, bibliografických a informačních služeb. Zajišťuje všem fyzickým a právnickým osobám přístup ke kulturním hodnotám a k informacím obsaženým v knihovních a informačních fondech.
 
       Knihovna má v současnosti oddělení pro dospělé, oddělení pro dětistudovnu, čítárnu, oddělení pro nevidomé, hudební oddělení, informační centrum pro neziskové organizace a EU s Ekoporadnou, pobočku v Husově ulici, v Modlešovicích a v Novém Dražejově. oddělení základních knihovnických informací sloužící pro cca 80 malých vesnických knihoven regionu.
 
       Po rekonstrukci v roce 2007 vznikly stavebními úpravami moderní prostory, otevřena byla nová studovna, společenský sál, řadu návštěvníků potěšil i výtah a v neposlední řadě jsem získali nové vybavení půjčoven.
 
       Knihovna také pořádá řadu nejrůznější akcí, od besed se spisovateli, překladateli a ilustrátory knih přes cykly akcí zaměřených na ekologii a ochranu životního prostředí, či školení počítačové gramotnosti až po různé projekty směrované na konkrétní cílové skupiny, např. děti či seniory.
 
       V současnosti je Šmidingerova knihovna moderním místem nabízejícím nejen knihovnické a informační služby, je i centrem kulturního a společenského života pro všechny zájemce z různých věkových kategorií a nabízí i příjemné a prosté odpočinutí od koloběhu všedního dne.
 
 
Adresa knihovny:      
Šmidingerova knihovna Strakonice
Zámek 1
386 01 Strakonice
tel. 380 422 700

Datum poslední aktualizace: 24. Březen 2016 - 15:48