-A A +A
Přihlásit

Čítárna

V čítárně si můžete půjčit noviny a časopisy. Celkem si můžete vybírat ze 6 deníků a 130 titulů časopisů.

Hudební

Fond tohoto oddělení tvoří gramofonové desky, CD a filmů na DVD. Vše si lze půjčit prezenčně (pouze v knihovně) nebo absenčně domů. CD si lze půjčit domů až po uplynutí 9 měsíců od jejich vydání. Do té doby jsou k dispozici poslechová místa v prostorách hudebního oddělení.

Inf. centrum neziskových organizací, ekoporadna

Specifické oddělení knihovny sídlící na Husově ulici 380 (ve stejné budobě jako pobočka ŠK Za parkem). Zabývá se všeobecným ekoporadenstvím a poradenstvím v oblasti neziskového sektoru. Nabízí velké množství informačních materiálů v letákové a knižní podobě. Organizuje řadu akcí, zaměřených na přírodu a ochranu životního prostředí.

Pro děti

Toto oddělení je určeno pro děti od nejútlejšího věku až po skončení školní docházky na základní škole. 
Nabízí pro své čtenáře knihy zamilované, horory a napětí, humor, fantasy, pohádky a příběhy, nejnovější encyklopedie, Guinnessovy knihy rekordů a poskytuje přístup na internet.

Pro dospělé

Je největší oddělení knihovny, zajišťující výpůjční, informační a další služby veřejných knihoven. Můžete si zde půjčit beletrii, naučnou literaturu, poezii nebo třeba cizojazyčnou literaturu.

Oddělení ZKI - informace pro knihovny

Oddělení základních knihovnických informací je oddělení pracující pro knihovny v regionu Strakonicko. Poskytuje jim výměnné soubory knih a potřebné informace pro jejich činnost. Provoz tohoto oddělení je financován Jihočeským krajem.

pobočka Modlešovice

umístění: hasičská zbrojnice
knihovnice: Andrea Uhlíková
půjčovní doba: sudé pondělí 17 – 18

Nabízí k půjčení výběr nových knih a časopisů z fondu Šmidingerovy knihovny. Odebírá časopisy Epocha a Tina. Vlastní fond tvoří 500 knih. Na 1 měsíc lze objednat i doporučenou četbu.

pobočka Nový Dražejov

umístění: restaurace Myslivna
knihovnice: RNDr. Eva Štěpánková
půjčovní doba: lichá sobota 13.45 – 15.15

Nabízí k půjčení výběr nových knih a časopisů z fondu Šmidingerovy knihovny. Vlastní fond tvoří 1150 knih. Na 1 měsíc lze objednat i doporučenou četbu.

Pobočka Za Parkem

Knihovna Za Parkem vznikla v roce 2003 přestěhováním ze sídliště Mír. Prostředí je přizpůsobeno jak těm nejmladším (včetně miminek), tak i nejstarším. Platí se stejné roční poplatky jako v hlavní knihovně a se zavedenou průkazkou je možno navštěvovat libovolně jak pobočku, tak hlavní knihovnu, ať se čtenář přihlásil a zaplatil na jednom, nebo na druhém místě. Mimo standardní výpůjční činnost pořádáme řadu doprovodných akcí a aktivit. Většina z nich je zaměřena na tvořivost, na regionální znalosti a na přírodu.

studovna a veřejný internet

Ve studovně máte možnost studovat encyklopedie a jiné odborné knihy. Také je zde poskytován přístup na internet na 5 PC.