Ekoporadna

-A A +A
Přihlásit

Změny pro neziskové organizace dle NOZ

V souvislosti s platností nového občanského zákoníku (od 1. 1. 2014) vyplývají pro fungující neziskové organizace určité nové možnosti a povinnosti. Možností je zejména transformace NNO v jinou právní formu (především spolky, ústavy nebo sociální družstva - s lhůtou do konce roku 2016). Nejběžnější forma NNO - občanské sdružení - projde rovněž s tříletou lhůtou automatickou změnou do formy "spolku". S tím souvisejí pro tyto organizace některé povinnosti. Jedná se zejména o formální změny v rámci spolkového rejstříku, do kterého jsou existující organizace automaticky překlopeny. Do konce roku 2016 musí dojít ke změně názvu (dle ustanovení NOZ) a v rejstříku musí být upraveny nebo doplněny všechny ostatní nutné záležitosti (stanovy atd.). Úpravu zapsaných údajů je nutné učinit ve webovém rozhraní  https://or.justice.cz/ias/ui/podani. Zde je také k dispozici seznam příloh, které se přikládají v papírové podobě.
Pro více informací nebo konzultaci můžete kontaktovat Informační centrum pro NO při Šmidingerově knihovně (jan.juras@knih-st.cz), pobočka Za Parkem, Husova 380.

Nejbližší akce vybraného oddělení

2. červen 2017 - 13:00
16. červen 2017 - 13:00
30. červen 2017 - 13:00

Výstavy

2. leden 2017 - 30. červen 2017