Pobočka Za parkem

-A A +A
Přihlásit

Z činnosti

Přírodovědné přednášky
Okolo 10 akcí ročně v budově strakonického gymnázia. Hosty jsou odborníci z nejrůznějších oblastí přírodních věd.
 
Celodenní výlety
V současné době již okolo 14 přírodovědných výletů ročně do bližšího i vzdálenějšího okolí Strakonic, doplňovaných povídáním o přírodních zajímavostech.  V letech 1997 – 2009 je vedl vynikající strakonický botanik pan Václav Chán, který bohužel již zemřel. Nyní v předávání odborných vědomostí pokračuje předseda strakonické Základní organizace Ing. Vilém Hrdlička a spolu s ním někdy i František Langmajer.
 
Kroužek MOP
 
Mladí ochránci přírody se scházejí každé páteční odpoledne. Schůzky jsou zaměřené na nenásilné poznávání přírody a nejrůznější hry venku i pod střechou, tvořivé činnosti, mikroskopování atd. Mohou se jich účastnit (i nepravidelně) jak rodiče s dětmi, tak děti či dospělí samostatně.  Není-li určeno jinak, sraz je vždy v pátek před hradem u kanceláře CIAO.
 
Autobusové zájezdy
Zájezdy nejen za přírodními krásami se konají dvakrát ročně - na jaře a na podzim. Jsou určeny jak stálým příznivcům akcí pobočky, tak novým zájemcům. Přizpůsobujeme se i těm, kdo už pro vyšší věk neujdou tolik kilometrů, kdo chtějí vzít s sebou miminko apod.
 
Tvořivé podvečery
Konají se každý měsíc v budově pobočky.  S pozvaným lektorem se věnujeme některé z výtvarných technik. Cílem je ukázat, že není třeba se bát – stačí vzít materiál do ruky a všímat si, co sám „chce“ a dovolí, vzájemně se nápady inspirovat. Na místě je připraveno vše , co je k předvedení techniky potřeba, a tak je na každém, jestli si vezme  na TP i něco z domova,  nebo ne.
 
Hraní na kantely
Společná akce pobočky ŠK a o. s. Spona - vzešla z kurzu ŠK Dlabej a hrej, při němž si mohli zájemci sami vytvořit netradiční hudební nástroj - kantelu. Díky velkému zájmu se v současné době hraní opakuje každý měsíc a repertoár se stále rozšiřuje. Vítány jsou i další nástroje. K poslechu a zpěvu je zvána i široká veřejnost.

Výměnný obchod“
Děti přinášejí odložené drobné hračky, obrázky apod. a mohou si jiné zase odnést. Čtenáři při příležitosti každoročního říjnového Týdne knihoven darují ŠK knihy, které již nepotřebují.
 
Ostatní aktivity
Na pobočce ŠK se koná celá řada průběžných akcí, do kterých se může veřejnost zapojovat svými příspěvky a uvádět tak do praxe jak znalosti z knih, tak nejrůznější zkušenosti. Jedná se např. o výstavky přírodnin (zimní větvičky k určování podle pupenů a borky, kvetoucí rostliny), obrázků, fotografií, ručních prací atd. 

Kdykoliv je možno přispět např. k projektům Paměť strakonických stromů, Burza námětů na cestování, Nejmilejší knihy nebo k výzdobě oken a stolů podle ročních období a svátků.

Ke všem ukázkám ručních prací a různých výtvarných technik se nejen půjčují návody a pořádají se Tvořivé podvečery, ale je možno si domluvit i individuální lekci, při které si čtenář nechá náročnejší postupy předvést a sám si je vyzkouší. Stejně tak se senioři nebo maminky na MD mohou přijít učit práci s internetem.
 

Nejbližší akce vybraného oddělení

Výstavy

2. leden 2017 - 30. červen 2017