Bibliografie a rešerše

Pokud máte zájem o rešerši, můžete si její vyhotovení domluvit:

  1. Osobně s knihovnicí ve studovně.
  2. Vyplněním formuláře na této stránce. V tomto případě zadejte téma rešerše a klíčová slova co nejpodrobněji.

Výslednou rešerši je nutné vyzvednout osobně a uhradit podle platného ceníku knihovny viz níže.

Formulář rešerše

Kontakt na vás
Rešerše

Ceník

zadání tématu
20 Kč
zhotovení 1 anotovaný záznam
3 Kč
zhotovení 1 neanotovaný záznam
1 Kč
tiskový výstup 1 A4
5 Kč
ústní informace bibliografické i faktografické
0 Kč