Pobočka Za Parkem

Knihovna Za Parkem je jednou ze tří poboček Šmidingerovy knihovny na území města Strakonice (další dvě jsou v Modlešovicích a v Novém Dražejově). Vznikla na začátku roku 2003 přestěhováním ze sídliště Mír, kde fungovala více než 10 let.
V nové knihovně pracuje tatáž knihovnice jako na bývalé pobočce Mír (Mgr. Alena Hrdličková) a stejná zůstala i půjčovní doba a poskytované služby.
Knihovní fond se po přestěhování rozšířil, protože v nové budově má pobočka více prostoru. Zahrnuje nyní přes 10 000 titulů knih a odebíraných periodik. Je zaveden počítačový výpůjční systém. Lze využít internet pro veřejnost, službu kopírování i skenování. Platí se stejné roční poplatky jako v hlavní knihovně a se zavedenou průkazkou je možno navštěvovat libovolně jak pobočku, tak hlavní knihovnu, ať se čtenář přihlásil a zaplatil na jednom, nebo na druhém místě. Je ale zvykem, že se zapůjčené tituly vracejí pokud možno tam, kde byly vybrány.