Pobočka Modlešovice

umístění: hasičská zbrojnice

knihovnice: Andrea Uhlíková

půjčovní doba: sudé pondělí 17 – 18

Nabízí k půjčení výběr nových knih a časopisů z fondu Šmidingerovy knihovny. Odebírá časopisy Epocha a Tina. Vlastní fond tvoří 500 knih. Na 1 měsíc lze objednat i doporučenou četbu.