Přihláška čtenáře staršího 15 let

Přihláška čtenáře staršího 15 let - interaktivní formulář

 • Elektronická verze přihlášky:
  • Vyplňte formulář a odešlete ho
  • Počkejte na náš email s platebními údaji
  • Po zaplacení registračního poplatku (převodem z účtu) vám pošleme potvrzující email a již si můžete objednávat knihy 
  • Při první návštěvě knihovny si přineste občanský průkaz ke kontrole údajů na přihlášce

 

nebo

 

Přihláška čtenáře staršího 15 let - ke stažení

 • Přihláška čtenáře – ve formátu pdf ke stažení
  • Přihlášku si stáhněte, vytiskněte a vyplňte
  • Přihlášku přineste do knihovny a vezměte si občanský průkaz
  • V knihovně přihlášku zkontrolujeme a dáme vám platební údaje
  • Po zaplacení registračního poplatku (převodem z účtu) vám pošleme potvrzující email nebo vám zatelefonujeme a již si můžete objednávat knihy 

   

Elektronická verze přihlášky

Šmidingerova knihovna Strakonice, příspěvková organizace města Strakonice, IČO 70884552, Zámek 1, 386 11 Strakonice (dále jen ŠK)

a čtenář:

Adresa trvaleho pobytu

spolu uzavřeli tuto smlouvu o poskytování služeb:

 1. ŠK se zavazuje čtenáři poskytovat knihovnické a informační služby dle knihovního řádu.
 2. Čtenář prohlašuje, že byl seznámen s knihovním řádem a s pravidly nakládání s osobními údaji a zavazuje se dodržovat povinnosti, které mu knihovní řád ukládá.

Knihovní řád i pravidla nakládání s osobními údaji jsou zpřístupněny na každém oddělení ŠK i na www.knih-st.cz
 

Čtenář může své souhlasy kdykoliv odvolat pomocí „Formuláře odvolání souhlasu se zpracováním“, a to buď osobně nebo poštou na adresu ŠK