Naučná literatura

Nabízí a půjčuje široký výběr populárně-naučné literatury z různých oborů, např. encyklopedie, slovníky, technické příručky, průvodce, mapy, hudebniny, životopisy a další. Fond je řazen do tematických celků podle vybraných znaků Mezinárodního desetinného třídění. Jednotlivé třídy Mezinárodního desetinného třídění jsou přehledně označeny.

Přehled hlavních tříd Mezinárodního desetinného třídění:

Regionální literatura

Regionální literaturu naleznete v oddělení pro dospělé v sekci naučné literatury. Shromažďují se zde informace regionálního charakteru, tedy vše, co se jakkoli týká regionu Strakonice. Najdete zde materiály o historii Strakonic i obcí a měst v našem okrese, mapy i statistické přehledy. Jsou zde k dispozici regionální periodika a tiskoviny, vyhlášky, informační bulletiny apod.

 

Oddělení pro dospělé

Naším čtenářem se může stát každý zájemce starší 15 let za roční poplatek 150 ,- Kč.
Knihy, audioknihy a ostatní publikace půjčujeme na dobu 1 měsíce. Po domluvě a pokud dané dokumenty nepožaduje další čtenář, je možné prodloužit výpůjčky max. na 3 měsíce.