16/11/2020 - 12:15
16/11/2020 - 12:15

Přírodovědný výlet s šumavským průvodcem J. Peckou

ÚT 28. 9. 2021. Sraz v 7:20 na nádraží nást. č. 6. V 7:35 odjezd kvildským autobusem a dál (s přesedáním) do stanice Rejštejn. Tam nás v 9:52 bude čekat Ing. Josef Pecka, šumavský průvodce (poplatek 100,- Kč, až na místě). Půjdeme přes Mayerovu skálu na Kozí Hřbety a zpět do Rejštejna (celkem cca 10 km). Trasu lze po dohodě upravit. Návrat sušickým autobusem (v 15:37) a navazujícími spoji.

Datum: 
Úterý, Září 28, 2021 - 07:20
Oddělení: 

Akce - omezení pro účastníky

Podle platného vládního nařízení jsou návštěvníci akcí povinni:

 • nevykazovat příznaky onemocnění Covid 19
 • používat ochranný prostředek dýchacích cest, konkrétně respirátor nebo nanoroušku
 • prokázat svou bezinfekčnost splněním jedné z následujících podmínek:
  • očkování proti nemoci Covid 19, přičemž od aplikace poslední dávky uplynulo 14 dní
  • negativní test na nemoc Covid 19 (antigenní test ne starší než 72 hodin nebo PCR test ne starší než 7 dní)
  • méně než 180 dní od onemocnění Covid 19
  • čestné prohlášení o absolvování testu ve školském zařízení (nebo potvrzení školy)

Dle vládního nařízení (https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/omezeni-maloobchodu-a-sluzeb.pdf) Ministerstvo zdravotnictví nařizuje organizátorovi akce kontrolovat u návštěvníků předchozí podmínky účasti a zároveň návštěvníkům nařizuje splnění podmínek organizátorovi prokázat. V případě, že návštěvníci splnění podmínek neprokáží, či prokázat odmítnou, zakazuje se organizátorovi umožnit těmto návštěvníkům účast na akci.