ČÍtárna

Pro vstup do čítárny platí stejná průkazka, jakou má čtenář na dospělé či dětské oddělení. Otevírací doba je stejná jako v Oddělení pro dospělé.

NOVINY:
Čtenáři si mohou přečíst denní tisk (6 druhů) přímo v čítárně. V aktuálním měsíci je nelze půjčovat domů. Pokud máte zájem o rok staré noviny, lze si je zapůjčit domů nebo si z nich okopírovat články.

ČASOPISY:
Nejnovější čísla od všech časopisů si lze přečíst pouze zde u nás v čítárně. Ostatní čísla časopisů je možno si libovolně půjčovat na maximálně 14 dnů. Starší ročníky časopisů v knihovně skladujeme po dobu 5 let a je možné si je rovněž půjčit domů, nebo zkopírovat potřebné listy. Také si lze vypůjčit přílohy k časopisům, jako jsou DVD. Týdeníky skladujeme pouze 1 rok. 

Ostatní zpracovávané časopisy: 
Rodopisná revue, Otavín, Výběr z prací členů historického klubu, Jihočeský sborník historický, Otavan, Poutník od Otavy, Naše noviny