Historie

Počátky veřejného knihovnictví ve Strakonicích, stejně jako v mnoha českých krajích a městech, spadají do poloviny devatenáctého století, do doby, které jsme si zvykli říkat národní obrození. Základem naší knihovny se stal soubor knih, které v roce 1843 věnoval městu Páter Josef Schmidinger. Množství knih ani jejich uložení nám není známo. Až o devět let později se objevuje další písemný doklad. V říjnu 1852 se v závěti p. J. Schmidingera objevuje také věta: 
"Na strakonickou českou knihovnu pod jménem Josef Schmidinger věnuji 1000 zlatých ve stříbře žádaje, aby ji spravovalo šest měšťanů, a to se rozumí moudrých, hodných a poctivých." 
     Vroce 1880 byla knihovna umístěna v tzv. Besedě na Velkém náměstí. Po výstavbě a otevření Spolkového domu - Sokolovny - sem byla knihovna přemístěna do 2 místností v 1. patře. Z roku 1916 máme první doklad o čítárně. 

     Dne 2.9.1931, byla knihovna přestěhována ze Spolkového domu, kde zůstala zachována knihovna spolková, do místností v 1. patře obecné školy (býv. tělocvična) na náměstí Svobody, kde byla umístěna až do roku 1946. Zachována zůstala i původní výpůjční doba středa a sobota od 13 do 16 hodin. V roce 1949 byla knihovna přestěhována do místností v hradu, kde sídlí dodnes. Jako okresní knihovna slouží od roku 1950. 
     V roce 1951 vzniklo 1. hudební oddělení, později jen koutek gramofonových desek. V roce 1962 vzniklo metodické oddělení. V roce 1975 vzniklo oddělení pro dospívající mládež, které bylo po nějakém čase zrušeno, v roce 1980 odd. politické literatury, také postupně zrušeno. V roce 1981 vzniklo oddělení regionální. V roce 1997 bylo otevřeno samostatné informační oddělení pro neziskový sektor - RC ICN (regionální centrum Informačního centra nadací a jiných neziskových organizací). V roce 1998 se Šmidingerova knihovna stala jedinou knihovnou v jižních Čechách se samostatným oddělením pro nevidomé čtenáře. Pro ty jsou na kazetách namluveny knihy a zasílají se jim zdarma domů. Začátkem roku 2000 znovu vzniklo hudební oddělení
     V průběhu let byly služby knihovny rozšiřovány; v současnosti mohou čtenáři využít nejen bibliograficko - informační služby, meziknihovní služby, vyhledávání informací na Internetu, v on-line katalogu knihovny, v souborném katalogu knihoven. Knihovna poskytuje informatické lekce a exkurzebesedy se spisovateliRozvážíme knihy imobilním občanům. Čtenářům je k dispozici databáze EPIS
     V roce 2006 prošla knihovna i celý areál hradu rozsáhlou rekonstrukcí, provoz knihovny byl proto na rok přesunut do budovy pobočky v Husově ulici. Od 9. května 2007 je knihovna zpět v původních zrekonstruovaných prostorách.