O nás

Šmidingerova knihovna Strakonice je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Město Strakonice. Je kulturní a vzdělávací institucí, veřejnou univerzální knihovnou, střediskem knihovnických, bibliografických a informačních služeb. Zajišťuje všem fyzickým a právnickým osobám přístup ke kulturním hodnotám a k informacím obsaženým v knihovních a informačních fondech.

Knihovna má v současnosti oddělení pro dospěléoddělení pro dětistudovnučítárnuoddělení pro nevidoméhudební odděleníinformační centrum pro neziskové organizace a EU s Ekoporadnoupobočku v Husově ulici, v Modlešovicích a v Novém Dražejově. oddělení základních knihovnických informací sloužící pro cca 80 malých vesnických knihoven regionu.

Po rekonstrukci v roce 2007 vznikly stavebními úpravami moderní prostory, otevřena byla nová studovna, společenský sál, řadu návštěvníků potěšil i výtah a v neposlední řadě jsem získali nové vybavení půjčoven.

Knihovna také pořádá řadu nejrůznější akcí, od besed se spisovatelipřekladateli a ilustrátory knih přes cykly akcí zaměřených na ekologii a ochranu životního prostředí, či školení počítačové gramotnosti až po různé projekty směrované na konkrétní cílové skupiny, např. děti či seniory.

V současnosti je Šmidingerova knihovna moderním místem nabízejícím nejen knihovnické a informační služby, je i centrem kulturního a společenského života pro všechny zájemce z různých věkových kategorií a nabízí i příjemné a prosté odpočinutí od koloběhu všedního dne.