Knihodělna

Šmidingerova knihovna začala provozovat Knihodělnu – knihařskou dílnu a muzeum Bedřicha Zákosteleckého. Jedná se o nevšedně zachovalou, kompletní dílnu svého druhu v České republice. Bedřich Zákostelecký se knihařině věnuje přes čtyřicet let a za tu dobu nasbíral cenné zkušenosti u světově známých knihařů z tuzemska i zahraničí. Základ jeho dílny tvoří 15 dobových strojů, doplněných stovkami předmětů sloužících k ručnímu zlacení, šití, lisování či vyřezávání. Zmiňované činnosti si budou moci zájemci vyzkoušet již v létě. Nabídka víkendových kurzů se soustředí na knihařské techniky a účastníci se během nich seznámí se základy rukodělné práce. Všechny své výtvory si budou moci odnést domů. Lektorovat kurzy bude sám Bedřich Zákostelecký s kolegyní. Současně je dílna od června do září přístupná k prohlídkám veřejnosti, a to středa – neděle, 10 – 17 hod.